[Thách đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Bjergsen, Baeme, Tank, Sky, Zero

72

Đăng bởi Game2T

[Thách đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Bjergsen, Baeme, Tank, Sky, Zero
5 (100%) 1 vote