Tân Thiên Long Mobile: TOP 1 Hoa Sơn Đỉnh là gì mà được toàn server ngưỡng mộ?

5

Trong Tân Thiên Long Mobile mới đây, danh hiệu Hoa Sơn Tiếu Ngạo Quần Hùng mùa giải đầu tiên của Đấu Hoa Sơn Đỉnh trong cụm server 21 – 22 – 23 – 24 – 25 đã thuộc về bang hội Tụ Nghĩa. Hình ảnh các nhân vật chiến thắng

Bài viết Tân Thiên Long Mobile: TOP 1 Hoa Sơn Đỉnh là gì mà được toàn server ngưỡng mộ? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Tân Thiên Long Mobile: TOP 1 Hoa Sơn Đỉnh là gì mà được toàn server ngưỡng mộ?
Đánh giá bài viết này!!!