Tản mạn về game “chết” và chuyện bảo tồn game

2

Với những nền tảng online như Stadia, những tựa game được phát hành cho chúng gần như đã được ấn định là phải “chết” vào một thời điểm nào đó. Có thể là vài tháng hoặc vài năm sau ngày phát hành, khi trò chơi không còn khả năng sinh

Bài viết Tản mạn về game “chết” và chuyện bảo tồn game đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Tản mạn về game “chết” và chuyện bảo tồn game
Đánh giá bài viết này!!!