Tản mạn điểm mạnh yếu của phái trong Giang Hồ Ngoại Truyện Mobile

5

Giang Hồ Ngoại Truyện Mobile có 4 môn phái và 12 chức nghiệp mà người chơi sẽ chọn để hóa thân khi gia nhập, các phái bao gồm: Thương Hào, Thuật Sĩ, Kiếm Khách và Y Sư. Mỗi môn phái đều có thể chọn giới tính nam – nữ tùy

Bài viết Tản mạn điểm mạnh yếu của phái trong Giang Hồ Ngoại Truyện Mobile đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Tản mạn điểm mạnh yếu của phái trong Giang Hồ Ngoại Truyện Mobile
Đánh giá bài viết này!!!