Sylas full Sát Lực của Nightblue3 liệu có đủ gánh đội?

445

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Sylas full Sát Lực của Nightblue3 liệu có đủ gánh đội?
Đánh giá bài viết này!!!