Sử Hộ Vương lại dậy sóng với hình tượng mới của Hộ Quốc Phu Nhân

13

Nếu Trung Thu được người người, nhà nhà lấy tiêu điểm chính là sự vui tươi, ấm áp để nói lên ý nghĩa của Tết Đoàn Viên thì trong Sử Hộ Vương, người chơi sẽ bắt gặp một khái niệm rất khác… Cũng là “thưởng nguyệt” đó, nhưng ở thế

Bài viết Sử Hộ Vương lại dậy sóng với hình tượng mới của Hộ Quốc Phu Nhân đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Sử Hộ Vương lại dậy sóng với hình tượng mới của Hộ Quốc Phu Nhân
Đánh giá bài viết này!!!