Stark cầm Ryze bị thọt nhưng vẫn vực dậy cực tốt

623

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Stark cầm Ryze bị thọt nhưng vẫn vực dậy cực tốt
Đánh giá bài viết này!!!