Soraka 3 sao quá bá đạo khi kết hợp cùng 8 Cỗ Máy Chiến Đấu

623

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Soraka 3 sao quá bá đạo khi kết hợp cùng 8 Cỗ Máy Chiến Đấu
Đánh giá bài viết này!!!