SKT T1 thử lửa với 2 thành viên mới tại KeSPA Cup

30972

Trong ngày hôm nay, danh sách tuyển thủ các đội tuyển tham dự KeSPA Cup 2016 đã được công bố

KT Rolster

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-1-compressed

Samsung Galaxy

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-2-compressedCuVee không đánh chính thay vào đó là Helper

SK Telecom T1

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-3-compressedProfit và TaeHoon sẽ là 2 tuyển thủ thay thế vị trí xuất phát của Duke và Wolf

CJ Entus

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-4-compressedMadLife sẽ dự bị ở giải này trong khi Shy đánh chính

Jin Air Greenwings

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-5-compressedJAG – trùm ru ngủ ở LCK mang theo đến 9 thành viên

Longzhu Gaming

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-6-compressedCòn Longzhu có đến tận 3 thành viên đi đường giữa

ROX Tigers

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-7-compressedROX giữ nguyên đội hình tham dự CKTG

Afreeca Freecs

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-8-compressed

ESC Ever

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-9-compressed

MVP

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-10-compressed

Kongdoo Monster

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-11-compressed

Rising Star Gaming

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-12-compressed

KeG Seoul

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-13-compressed

KeG Chungnam

skt-t1-thu-lua-voi-2-thanh-vien-moi-tai-kespa-cup-14-compressed

Đăng bởi Game2T

SKT T1 thử lửa với 2 thành viên mới tại KeSPA Cup
Đánh giá bài viết này!!!