Skin Tiệc Bể Bơi 2015 – Tin mới Gói Đa Sắc – Trang bị mới Gangplank

187968

 Trang phục tiệc bể bơi mới 2015 – Skin mới Gói Đa Sắc – Trang bị riêng cho Gangplank

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-0

Bản tin LMHT hôm nay với nhiều điều mới lạ như là trang phục skin Tiệc Bể Bơi, trang phục Gói Đa Sắc, trang bị item dành riêng cho Gangplank, chỉnh sửa Ekko, Lulu và Ryze, đổi hình nền Anivia – nào chúng ta cùng xem chúng thế nào nhé.

Trang phục skin Tiệc Bể Bơi 2015

Nhiều khả năng sẽ ra mắt ở phiên bản 5.12 LMHT sắp tới, 2 bộ Draven Tiệc Bể Bơi và Dr. Mundo Tiệc Bể Bơi sẽ có giá 975RP của máy chủ NA (199RP ở máy chủ Việt Nam), 3 bộ Lulu Tiệc Bể Bơi, Rek’Sai Tiệc Bể Bơi, Zac Tiệc Bể Bơi có giá bán cao hơn vì có thay đổi hiệu ứng, với giá 1350RP ở máy chủ NA (299RP ở máy chủ Việt Nam)

Pool Party Draven Tiệc Bể Bơi

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-1 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-2 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-3 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-4 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-5 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-6 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-7 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-8 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-9 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-10

Video dưới đây để bạn xem dễ dàng hơn về Draven Tiệc Bể Bơi:

Pool Party Dr. Mundo Tiệc Bể Bơi

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-11 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-12 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-13 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-14 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-15 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-16 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-17

Clip về skin Dr. Mundo Tiệc Bể Bơi để bạn dễ hiểu hơn:

Pool Party Lulu Tiệc Bể Bơi

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-18 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-19 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-20 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-21 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-22 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-23 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-24 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-25 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-26 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-27 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-28 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-29 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-30

Video ngắn về Lulu Tiệc Bể Bơi để bạn xem dễ hơn:

Pool Party Rek’Sai Tiệc Bể Bơi

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-31 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-32 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-33 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-34 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-35 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-36 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-37 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-38 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-39 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-40 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-41 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-42 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-43 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-44 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-45

Clip về trang phục Rek’Sai Tiệc Bể Bơi:

Pool Party Zac Tiệc Bể Bơi

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-46 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-47 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-48 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-49 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-50 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-51 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-52 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-53 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-54 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-55

Video của Zac Tiệc Bể Bơi cho các bạn dễ hình dung:

Gói Đa Sắc mới

Riot cho ra thêm 5 Gói Đa Sắc khác rất thú vị, hy vọng chúng sớm ra chính thức.

Caitlyn

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-56 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-57 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-58

Video về gói đa sắc của Caitlyn:

Darius

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-59 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-60 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-61

Video về gói đa sắc của Darius:

Morgana

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-62 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-63 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-64

Video về gói đa sắc của Morgana:

Tristana Hỏa Tiễn

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-65 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-66 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-67

Zac

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-68 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-69 trang-phuc-tiec-be-boi-2015-70

Video về gói đa sắc của Zac:

Hình nền Anivia mới

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-73

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-72

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-71

Chỉnh sửa cân bằng

Chú ý: các chỉnh sửa bên dưới dựa theo thông số của bản PBE lần trước, nên sẽ khác với thông số hiện tại, và cũng không chắc rằng nó sẽ ra chính thức, nên các bạn chỉ xem tham khảo nhé.

Ekko

– Năng lượng cơ bản từ 280 tăng thành 300
– Năng lượng cộng thêm mỗi cấp lv từ 40 tăng thành 50
– Dây Cót Thời Gian (Q) lượng dame AP của cú đầu tiền từ 0.2 giảm còn 0.15
– Dây Cót Thời Gian (Q) lượng daem AP của cú quay về từ 0.6 giảm còn 0.55
– Đột Phá Thời Không (R) tốn năng lượng từ 0 tăng thành 100

Lulu

– Năng lượng hồi lại theo giây từ 1.7 giảm còn 1.2
– Năng lượng hồi lại theo giây tăng theo cấp lv từ 0.12 tăng thành 0.16

Ryze

– Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội Tại) giảm thời gian xoay chiêu giờ là 105/110/115/120/125% dựa theo thời gian hồi chiêu kĩ năng Q dựa vào cấp độ từ 4 giây / 100% thời gian hồi chiêu Q
– Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội Tại) thời gian của các điểm cộng dồn từ 12 giây giảm còn 8 giây
– Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội Tại) thời gian ở trạng thái nạp từ 6 giây giảm còn 4 giây

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-74

– Quá Tải (Q) dame từ 65/95/125/155/185 tăng thành 60/95/130/165/200
– Quá Tải (Q) tốn năng lượng từ 30/35/40/45/50 đổi thành 40 mọi cấp lv
– Quá Tải (Q) hiệu ứng mới “giảm thời gian xoay chiêu từ Bậc Thầy Cổ Thuật tăng lên 105/110/115/120/125% theo thời gian xoay chiêu của Quá Tải”

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-75

– Ngục Cổ Ngữ (W) thời gian xoay chiêu từ 14 giây tăng thành 24 giây
– Ngục Cổ Ngữ (W) thời gian khóa chân từ 0.75/1/1.25/1.5/1.75 giây giảm còn 1.25 giây mọi cấp lv
– Dòng Chảy Ma Pháp (E) thời gian xoay chiêu từ 7 giây mọi cấp lv giảm còn 7.25/6.75/6.25/5.75/5.25 giây
– Dòng Chảy Ma Pháp (E) tốn năng lượng từ 60/70/80/90/100 giảm còn 60/65/70/75/80
– Dòng Chảy Ma Pháp (E) dame lần đầu trúng từ 50/66/82/98/114 giảm còn 32/44/56/68/80
– Dòng Chảy Ma Pháp (E) dame quay về từ 25/33/41/49/57 giảm còn 16/22/28/34/40
– Sức Mạnh Tối Hâu (R) thời gian ảnh hưởng từ 6 giây giảm còn 4 giây mọi cấp lv

Trang bị 3901, 3902, 3903

– Lộ diện 3 trang bị item mới, dù chưa có thông số hay bất cứ công dụng gì, nhưng có 1 ghi chú là “Trang bị này chỉ được dùng bởi Gangplank”

trang-phuc-tiec-be-boi-2015-76

Gậy Đầu Lâu

– Đang được làm lại ở máy chủ PBE LMHT

Hextech Sweeper – Phụ kiện ở Khu Rừng Quỷ Dị

– Thời gian xoay từ 60 giây tăng thành 90 giây

Đó là những trang phục skin Tiệc Bể Bơi, trang phục Gói Đa Sắc, trang bị item dành riêng cho Gangplank, chỉnh sửa Ekko, Lulu và Ryze, đổi hình nền Anivia mà Game2T sưu tầm được để các bạn để nắm bắt thông tin LMHT, bạn thấy sao về bộ 5 trang phục Tiệc Bể Bơi 2015 mới này, hay có ý kiến gì về những chỉnh sửa tướng? Hãy comment ở bên dưới những suy nghĩ của bạn nhé,

Chúc bạn vui vẻ

Đăng bởi Game2T

Skin Tiệc Bể Bơi 2015 – Tin mới Gói Đa Sắc – Trang bị mới Gangplank
Đánh giá bài viết này!!!