Siêu Sự Kiến Chào Mừng Ra Mắt, X2 Tiền Gửi Lên Tới 3.000.000 VND

445

𝑁𝑔𝑎̣𝑖 𝐺𝑖̀ 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 – 𝑉𝑎̀𝑜 𝑋6 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑖́𝑡 𝑀𝑖́𝑡
𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑇𝑎̉𝑖 : 𝐗𝟔.𝐂𝐥𝐮𝐛
𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑔𝑟𝑎𝑚 : https://t.me/x6club1
𝐿𝑖𝑛𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑆𝑢̛̣ 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑛 : https://t.me/x6clubevent1

Đừng để chuỗi ngày ở nhà nhàm chán, vì đã có 𝐗𝟔.𝐂𝐋𝐔𝐁. Vào ngay thôi!
𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐑𝐚 𝐌𝐚̆́𝐭, 𝐗𝟐 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 𝐓𝐨̛́𝐢 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃

Thời gian : 15/4/2020 – 15/5/2020

Giới thiệu
Mỗi người chơi có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất.
Để có thể nhận thưởng người chơi cần có khoản tiền gửi tối thiểu qua ngân hàng là 300.000 VND
Khoản tiền thưởng tối đa lên đến 3.000.000 VND.
Số tiền gửi và số tiền thưởng cần thực hiện cược 18 lần mới có thể thực hiện rút tiền.

Ví dụ :
Số tiền gửi 300.000 VND
Số tiền thưởng = 300.000 X 100% = 300.000 VND
Tổng số tiền gửi + tiền thưởng = 600.000 VND.
Để thực hiện rút tiền cần cược tổng : 600.000 X 18 = 10.800.000 VND.

Điều khoản & Điều kiện
1. Người chơi dùng một tài khoản , một địa chỉ IP duy nhất .
2. Khuyến mại chỉ có hiệu lực cho game Thể thao , Slots , bắn cá . Khi phát hiện bất kì sự gian lận nào tất cả khoản tiền gửi và tiền thắng sẽ bị tịch thu .
3. Phần thưởng này không thể tích luỹ bằng nhiều lần nhận thưởng . Số dư tài khoản không vượt quá 50.000 VND khi đăng kí phần thưởng này.
4. X6.CLUB đã xây dựng tất cả các chương trình khuyến mãi cho người chơi. Nếu bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào trung thực mua lại tiền thưởng, công ty có quyền hủy bỏ tài khoản và tịch thu số tiền .
5. X6.CLUB có quyền sửa đổi, hủy bỏ, tạm dừng khuyến mãi và thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
6. Các thành viên tham gia phải chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều khoản được đề cập ở trên cũng như tất cả các quy tắc và quy định có liên quan được nêu trên X6.CLUB .
7. Tiền thưởng có giá trị trong ba mươi (30) ngày kể từ ngày trừ khi có quy định khác . Tiền thưởng sẽ được xoá khỏi tài khoản của thành viên khi hết hạn 30 ngày nhận thưởng .
8. Khuyến mãi này không thể sử dụng cùng với các chương trình khuyến mãi khác của 𝐗𝟔.𝐂𝐋𝐔𝐁 .

𝐗𝟔 𝐂𝐋𝐔𝐁 – 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐦𝐞 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠
𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑇𝑎̉𝑖 : 𝐗𝟔.𝐂𝐥𝐮𝐛

Siêu Sự Kiến Chào Mừng Ra Mắt, X2 Tiền Gửi Lên Tới 3.000.000 VND
5 (100%) 3 votes