Shop Hàng Hiệu (2020) cuối năm chính thức mở cửa!

15041

01-Banner-Shop-HH-800x450.jpg - 314.06 kb

Sau bao ngày tháng chờ đợi, cuối cùng Shop Hàng Hiệu cuối năm đã mở! Sau đây là danh sách những vật phẩm bạn có thể mua bằng Điểm Hàng Hiệu.

Trang Phục

Tất cả các trang phục Hàng Hiệu đã ra mắt trong năm 2020 sẽ quay trở lại, và được mở bán với giá 100 Điểm Hàng Hiệu.

EzrealHH.jpg - 41.84 kb GarenHH.jpg - 38.18 kb KaiSaHH.jpg - 39.22 kb
Ezreal Đặc Vụ Siêu Linh Garen Loạn Thế Thần Binh K/DA ALL OUT Kai’Sa
LucianHH.jpg - 40.66 kb MalphiteHH.jpg - 41.09 kb SennaHH.jpg - 36.31 kb
Lucian Vũ Khí Tối Thượng Malphite Hắc Tinh True Damage Senna
SettHH.jpg - 43.33 kb SorakaHH.jpg - 44.12 kb TeemoHH.jpg - 44.23 kb
Sett Cuồng Long Quyền Soraka Vệ Binh Tinh Tú Teemo Phong Linh Tiểu Quái
YasuoHH.jpg - 41.66 kb ZoeHH.jpg - 40.03 kb ZyraHH.jpg - 39.54 kb
True Damage Yasuo Zoe Ma Pháp Sư Zyra Tiên Hắc Ám

Báu Vật, Biểu Tượng, Biểu Cảm

Như thường lệ, bên cạnh những trang phục Hàng Hiệu, có rất nhiều báu vật, biểu tượng và biểu cảm xuất hiện trong Shop Hàng Hiệu.

PsyOps2020_Bag.png - 39.5 kb HighNoon2020_Bag_490.png - 48.29 kb Pulsefire_Bag.png - 343.31 kb
Túi Điệp Vụ 2020
100 Điểm Hàng Hiệu
Túi May Mắn Số 7
75 Điểm Hàng Hiệu
Túi Tối Thượng 2020
50 Điểm Hàng Hiệu
EM_KAISA_PRESTIGE_Inventory.ACCESSORIES_10_25.png - 96.02 kb Worlds_2020_Event_Prestige_Points_profileicon.png - 103.98 kb PsyOps_Prestige_Point_profileicon.png - 125.87 kb
Biểu cảm động
Phá Bỏ Luật Lệ

25 Điểm Hàng Hiệu

Biểu tượng
CKTG 2020

5 Điểm Hàng Hiệu

Biểu tượng
Điệp Vụ Phong Linh

5 Điểm Hàng Hiệu

Spirit_Blossom_2020_Event_Prestige_Points_profileicon.png - 156.02 kb Mecha_Kingdoms_2020_Event_Prestige_Points_profileicon.png - 161.36 kb Night__Dawn_Event_Prestige_Points_profileicon.png - 122.92 kb
Biểu tượng
Hoa Linh Lục Địa 2020

5 Điểm Hàng Hiệu

Biểu tượng
Loạn Thế Thần Binh 2020

5 Điểm Hàng Hiệu

Biểu tượng
Thần Ma

5 Điểm Hàng Hiệu

Pulsefire_2020_Event_Prestige_Points_profileicon.png - 148.76 kb Galaxies_2020_Event_Prestige_Points_profileicon.png - 103.15 kb 3-Chia-Khoa-Hextech.png - 126.67 kb
Biểu tượng
Tối Thượng Xuyên Không 2020

5 Điểm Hàng Hiệu

Biểu tượng
Vô Hạn Thiên Hà 2020

5 Điểm Hàng Hiệu

3 Chìa Khóa

3 Điểm Hàng Hiệu

   
30 Tinh Hoa Cam

1 Điểm Hàng Hiệu

Các vật phẩm sẽ rơi ra khi mở các túi Báu Vật:

• Túi Điệp Vụ 2020

• 6 mảnh trang phục bậc ngẫu nhiên

• 3 mảnh trang phục từ sử thi trở lên

• Tăng 1.5 tỉ lệ xuất hiện trang phục Thần Thoại và Đá Quý

• Túi May Mắn Số 7

• 7 mảnh trang phục từ Trung Cấp trở lên

• Tăng 1.5 tỉ lệ xuất hiện trang phục Đá Quý và Đá Quý

• Túi Tối Thượng 2020

• Bao gồm 3 mảnh trang phục đồng cấp:

• 30% tỉ lệ trang phục Trung Cấp.

• 30% tỉ lệ trang phục Cao Cấp.

• 30% tỉ lệ trang phục Sử Thi.

• 10% tỉ lệ trang phục Huyền Thoại.

• 130 Tinh Hoa Cam

• Tăng 1.5 tỉ lệ xuất hiện trang phục Đá Quý và Đá Quý

Để tìm hiểu chi tiết về Điểm Hàng Hiệu 2020 cũng như kế hoạch trong Mùa Giải 2020 vệ hệ thống Hàng Hiệu, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài viết này.

Gosu.Katie
Hello, World!