Ra mắt gói Báu Vật Cao Bồi kèm ưu đãi hấp dẫn từ 11/10 đến hết 17/10

445

Nhân dịp các trang phục Cao Bồi đã được cập nhật trên máy chủ của chúng ta, từ ngày 11/10 đến hết 17/10, sẽ có 3 Gói Báu Vật với chủ đề Cao Bồi ra mắt trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại.

Với mức giá ưu đãi, cùng các báu vật đang rất thịnh hành và hấp dẫn trong khoảng thời gian này, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua.

Chi tiết:

Gói Báu Vật Thổ Dân

110 RP

WORLDS 2019 TOKEN.png - 1.42 MB
x2 Viên Thế Giới 2019 x80 Kỉ Vật Thế Giới 2019

 

Gói Báu Vật Cung Thủ

220 RP

WORLDS 2019 TOKEN.png - 1.42 MB
x4 Viên Thế Giới 2019 x200 Kỉ Vật Thế Giới 2019

 

Gói Báu Vật Xạ Thủ

430 RP

WORLDS 2019 TOKEN.png - 1.42 MB
x8 Viên Thế Giới 2019 x450 Kỉ Vật Thế Giới 2019

Lưu ý: Các gói chỉ được mua 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian từ 11/10 đến hết 17/10.

6659 2       

Gosu.Katie
Hello, World!
Ra mắt gói Báu Vật Cao Bồi kèm ưu đãi hấp dẫn từ 11/10 đến hết 17/10
Đánh giá bài viết này!!!