Ra mắt 3 gói báu vật Không Gian chứa nhiều điểm Hàng Hiệu từ 25/04 đến hết 01/05

801

Từ 25/04 đến hết 01/05, sẽ có 3 gói báu vật mang chủ đề Không Gian xuất hiện trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi gói các bạn sẽ chỉ có thể mua 1 lần duy nhất, nhưng chắc chắn chúng đều đáng giá với lượng Điểm Hàng Hiệu và chứa rất nhiều bất ngờ từ Viên Không Gian.

Chi tiết 3 gói báu vật Không Gian:

Gói Vũ Trụ

450 RP

Orb Odyssey
10 Viên Không Gian 5 Điểm Hàng Hiệu

 

Gói Thiên Hà

225 RP

Orb Odyssey
5 Viên K/DA 3 Điểm Hàng Hiệu

 

Gói Tinh Vân

225 RP

Orb Odyssey
5 Viên K/DA 3 Điểm Hàng Hiệu
Nicky
Manner Maketh Man
Ra mắt 3 gói báu vật Không Gian chứa nhiều điểm Hàng Hiệu từ 25/04 đến hết 01/05
Đánh giá bài viết này!!!