Quy đổi RP – Nhận thêm MIỄN PHÍ 60% giá trị quy đổi từ 00:30 09/07 đến 23:59 15/07

25988

Từ 00:30 ngày 09/07/2021 đến 23:59 ngày 15/07/2021khi quy đổi RP tới mốc tương ứng bạn sẽ được tặng thêm 60% giá trị RP, rất hấp dẫn phải không nào.

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổi RP cơ bản  RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40 40 24 64 (60%)
100 100 60 160 (60%)
200 210 120 330 (60%)
400 425 240 665 (60%)
1000 1070 600 1670 (60%)
2000 2200 1200 3400 (60%)
4000
(QR Pay
ATM
iBanking)
4400 2400 6800 (60%)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi 60% giá trị RP này bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RP RP cơ bản  RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
20.000 VND 32 19 51 (60%)
50.000 VND 80 48 128 (60%)
100.000 VND 168 96 264 (60%)
200.000 VND 340 192 532 (60%)
500.000 VND 856 480 1336 (60%)

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1200 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3400 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 600 RP tổng cộng 1670 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2.
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3400 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

6659 2       

HQ
🙂
Rate this post
Rate this post