Quy đổi RP – Hoàn trả 61% giá trị nhân Quốc Tế Thiếu Nhi từ 00:15 01/06 đến 23:59 04/06

1246

127-60-800x450.jpg - 334.97 kb

Từ 00:15 ngày 01/06 đến 23:59 ngày 04/06, khi quy đổi RP tới mốc tương ứng bạn sẽ được tặng thêm 61% giá trị RP!

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổi RP cơ bản  RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40 40 24 64 (61%)
100 100 61 161 (61%)
200 210 122 332 (61%)
400 425 244 669 (61%)
1000 1070 610 1680 (61%)
2000 2200 1220 3420 (61%)
4000
(QR Pay/
ATM/
iBanking)
4400 2440 6840 (61%)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi 61% giá trị RP tương ứng khi nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RP RP cơ bản  RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
10.000 VND 16 10 26 (61%)
20.000 VND 32 20 52 (61%)
50.000 VND 80 49 129 (61%)
100.000 VND 168 98 266 (61%)
200.000 VND 340 195 535 (61%)
500.000 VND 856 488 1344 (61%)

[ẤN VÀO VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH NẠP SMS]

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1220 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3420 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 669 RP tổng cộng 1680 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới các mốc của chương trình, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2.
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3420 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

6659 2       

Gosu.Katie
Hello, World!