Quân Đoàn Chinh Phục – Rút thẻ nhân phẩm, ghép đồ cực phẩm (26/4-2/5)

1780

800x450-quandoan.png - 496.68 kb

Từ 26/04 đến hết 02/05, Quân Đoàn Chinh Phục sẽ được mở trong client Liên Minh Huyền Thoại.

Trong sự kiện này, bạn sẽ thu thập các thẻ bài ngẫu nhiên sau đó ghép các thẻ bài giống nhau lại để đổi ra nhiều vật phẩm có giá trị.

Có 3 cách để kiếm thẻ bài:

1/ Khi tham gia sự kiện, hệ thống sẽ cho bạn 3 thẻ bài miễn phí.

2/ Mỗi ngày, bạn có 1 lần dùng 2500 Tinh Hoa Lam để rút 1 thẻ bài. Có thể ra thẻ bài loại Lam, Vàng hoặc Tím.

3/ Bạn có thể dùng RP để rút 1 thẻ bài. Không giới hạn số lần rút thẻ bài theo cách này.

  • Nếu chọn rút bằng 7 RP, bạn có thể nhận được thẻ bài loại Lam, Vàng hoặc Tím.
  • Nếu chọn rút bằng 15 RP, bạn chắc chắn nhận được thẻ bài loại Vàng trở lên.

Ngoài ra, bạn có thể chọn Rút 10 lần để tiết kiệm thời gian.

THẺ BÀI

Màu của thẻ bài tương ứng với độ hiếm (và giá trị) của chúng. Cao nhất là Tím, rồi đến Vàng, sau đó là Lam.

Bạn có thể ghép các thẻ bài giống nhau để tạo thành vật phẩm trong Liên Minh Huyền Thoại.

  • Ghép 3 thẻ bài giống nhau để có vật phẩm 2 sao.
  • Ghép 5 thẻ bài giống nhau để có vật phẩm 3 sao với giá trị cao hơn.

* Nếu không muốn ghép đồ, bạn có thể tách thẻ bài thành Hộp Đạn.

Chi tiết về các loại thẻ bài như sau:

Thẻ (Loại) Đồ 2 sao Đồ 3 sao Hộp Đạn
RP (Lam) 20 RP 40 RP 6
Tinh Hoa Cam (Lam) 40 Tinh Hoa Cam 80 Tinh Hoa Cam 8
Hextech (Lam) Rương Hextech & Chìa Khóa 2 Rương Hextech & Chìa Khóa 10
Tướng (Lam) Tướng ngẫu nhiên Tướng 99 RP ngẫu nhiên 15
Biểu Cảm (Lam) Biểu Cảm Kỳ Bí 2 Biểu Cảm Kỳ Bí 15
Tuyệt Phẩm (Vàng) Rương Tuyệt Phẩm & Chìa Khóa 2 Rương Tuyệt Phẩm & Chìa Khóa 16
Viên Không Gian (Vàng) Viên Không Gian 2 Viên Không Gian 16
Trang Phục Thường (Vàng) Trang phục 40-150 RP Trang phục 150-180 RP 24
Trang Phục Cao Cấp (Tím) Trang phục 120-210 RP Trang phục 210-396 RP 38
Trang Phục Siêu Cấp (Tím) Trang phục 180-290 RP Trang phục 290-999 RP 48
Điểm Hàng Hiệu (Tím) 5 Điểm Hàng Hiệu 10 Điểm Hàng Hiệu 80
Ngọc Không Gian (Tím) Ngọc Không Gian 2 Ngọc Không Gian 96

HỘP ĐẠN

Hộp Đạn có thể tách ra từ những thẻ bài bạn không muốn sử dụng.

Hộp Đạn có thể dùng để đổi các vật phẩm sau:

Vật phẩm Số Hộp Đạn cần để đổi
500 Tinh Hoa Lam 1
Rương Hextech & Chìa Khóa 30
Rương Tuyệt Phẩm & Chìa Khóa 50
Điểm Hàng Hiệu 60
Trang phục ngẫu nhiên 200
Trang phục PAX ngẫu nhiên 12000

LƯU Ý

– Nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong 1 thẻ, bạn sẽ không thể ghép đồ. Trong trường hợp này, bạn có thể thử ghép đồ theo cách khác hoặc tách thẻ bài thành Hộp Đạn.

Ví dụ: nếu đã có tất cả trang phục 180-290 RP, bạn sẽ không thể ghép đồ 2 sao với thẻ Trang Phục Siêu Cấp. Lúc này, bạn có thể thử ghép đồ 3 sao hoặc tách thẻ bài thành Hộp Đạn.

– Tương tự, nếu đã sở hữu tất cả trang phục, bạn sẽ không thể đổi 200 Hộp Đạn lấy 1 trang phục ngẫu nhiên.

– Trang phục trong sự kiện bao gồm các trang phục có trong Cửa Hàng, kể cả trang phục đang mở bán và trang phục Di Sản, không tính trang phục Giới Hạn, Thần Thoại và Hàng Hiệu.

– Sau khi sự kiện kết thúc, bạn không thể tiếp tục rút thẻ, nhưng sẽ có 3 ngày để ghép đồ hoặc tách Hộp Đạn.

– Có thể mất một lát để hệ thống gửi vật phẩm đến tài khoản của bạn. Xin hãy kiên nhẫn.

– Nếu gặp vấn đề trong sự kiện, vui lòng liên hệ với Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ là 2 tuần kể từ lúc sự kiện kết thúc (16/05). Sau ngày 16/05, chúng tôi sẽ không tiếp nhận phiếu liên quan đến sự kiện.

Nicky
Manner Maketh Man
Quân Đoàn Chinh Phục – Rút thẻ nhân phẩm, ghép đồ cực phẩm (26/4-2/5)
Đánh giá bài viết này!!!