NPC và những hành động quái đản xét trên góc độ cuộc sống – P.1

6

Tuy nhiên ngay cả với những NPC nắm giữ vai trò quan trọng như giao nhiệm vụ chuyển nghề, chúng ta vẫn thường cảm thấy sự hiện diện ủa họ đôi khi đem lại sự phiền chán nhiều hơn là có ích. Một ông nông dân ngáo ngơ đi chọc

Bài viết NPC và những hành động quái đản xét trên góc độ cuộc sống – P.1 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

NPC và những hành động quái đản xét trên góc độ cuộc sống – P.1
Đánh giá bài viết này!!!