Những tựa game tốn nhiều thời gian phát triển nhất – P.4

3

Kirby’s Return to Dream Land (2000-2011) Kirby’s Return to Dream Land được bắt đầu phát triển sau khi Nintendo 64 được tung ra thị trường, Game tốn đến 11 năm phát triển cùng 3 phiên bản khác đã bị hủy. Do thời gian phát triển quá dài và mỗi một

Bài viết Những tựa game tốn nhiều thời gian phát triển nhất – P.4 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Những tựa game tốn nhiều thời gian phát triển nhất – P.4
Đánh giá bài viết này!!!