Những tựa game thực tế tới mức… như tra tấn người chơi

5

Đôi khi việc bạn tìm cách tái hiện một game thực tế nhất có thể lại đem tới những điều bất ngờ cực lớn, cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.

Bài viết Những tựa game thực tế tới mức… như tra tấn người chơi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Những tựa game thực tế tới mức… như tra tấn người chơi
Đánh giá bài viết này!!!