Những quả lựu đạn độc nhất trong thế giới game – P.2

6

Recycle Charge (Prey 2017) Ở cái game nơi mà cũng phải hơn một nửa thời gian bạn sẽ thu nhật và tái chế vật liệu để craft item thì Recycle Charge vừa là một thiết bị cũng vừa là một vũ khí hữu ích. Khi được kích hoạt, nó sẽ

Bài viết Những quả lựu đạn độc nhất trong thế giới game – P.2 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Những quả lựu đạn độc nhất trong thế giới game – P.2
Đánh giá bài viết này!!!