Những khẩu súng mạnh mẽ và đã tay nhất trong game

9

Đối với dân game bắn súng mà nói, một khẩu súng ngoài việc đủ mạnh để hạ kẻ địch còn phải mang đến một cảm giác bắn “đã tay”. Nếu một khẩu súng mạnh nhưng độ giật không hợp lý hay trải nghiệm sử dụng nhàm chán thì nó cũng

Bài viết Những khẩu súng mạnh mẽ và đã tay nhất trong game đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Những khẩu súng mạnh mẽ và đã tay nhất trong game
Đánh giá bài viết này!!!