Những game bựa chơi để… đập máy – P.4: Untitled Goose Game

12

Tạo hóa sinh ra nhiều loài vật thú vị, trong số đó có con súc sinh to mồm trong Untitled Goose Game, có nhẽ nó chính là quỷ sứ đội lốt ngỗng thì đúng hơn.

Bài viết Những game bựa chơi để… đập máy – P.4: Untitled Goose Game đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Những game bựa chơi để… đập máy – P.4: Untitled Goose Game
Đánh giá bài viết này!!!