Những câu hỏi xoay quanh Death Stranding và lời giải thú vị

10

Tại sao? Lý do nào khiến Hideo Kojima đặt tên cho tựa game của mình là Death Stranding? Trong cốt truyện của game, Death Stranding là một sự kiện siêu nhiên đã phá hủy trật tự của thế giới, và để các sinh vật vô hình BT kẹt lại trên

Bài viết Những câu hỏi xoay quanh Death Stranding và lời giải thú vị đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Những câu hỏi xoay quanh Death Stranding và lời giải thú vị
Đánh giá bài viết này!!!