Nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong vũ trụ Borderlands – P.2

5

Chuyện trong không gian Sau khi các Vault Hunter là Brick, Roland, Lilith, Mordecai lỡ tay mở Vault thả con quái The Destroyer, câu chuyện của họ tạm thời đi đến hồi kết. Chúng ta sẽ chuyển góc nhìn của mình lên không gian, nơi trạm vũ trụ Helios của Hyperion

Bài viết Nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong vũ trụ Borderlands – P.2 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong vũ trụ Borderlands – P.2
Đánh giá bài viết này!!!