Nhất Kiếm Giang Hồ: Nàng tán tỉnh và “rước” chàng về dinh, xóa tan 29 năm “cày game solo”

8

Người ta thường nói: uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Nhưng với cặp đôi đến từ S146 trong Nhất Kiếm Giang Hồ này thì lại khác, phải là: uống nhầm một “giọng nói”, cơn say theo cả đời…. Vì sao lại như thế? Vì cô dâu đã

Bài viết Nhất Kiếm Giang Hồ: Nàng tán tỉnh và “rước” chàng về dinh, xóa tan 29 năm “cày game solo” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Nhất Kiếm Giang Hồ: Nàng tán tỉnh và “rước” chàng về dinh, xóa tan 29 năm “cày game solo”
Đánh giá bài viết này!!!