Monster Hunter World: Iceborne: Toàn tập về quái vật Master Rank

4

Trong bản cập nhật Monster Hunter World: Iceborne thì game thủ được tiếp xúc với đám quái ở Master Rank, cấp cao nhất của game tính tới thời điểm hiện tại. Master Rank có thể coi là một bản nâng cấp toàn diện so với High Rank, thứ sẽ hành

Bài viết Monster Hunter World: Iceborne: Toàn tập về quái vật Master Rank đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Monster Hunter World: Iceborne: Toàn tập về quái vật Master Rank
Đánh giá bài viết này!!!