Mở lại Trang Phục Kỳ Bí – x4 tỉ lệ ra trang phục Huyền Thoại từ 24/06 đến hết 28/06

19

Từ 24/06 đến hết 28/06Trang Phục Kỳ Bí sẽ xuất hiện trở lại trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là một tỉ lệ xuất hiện trang phục Huyền Thoại rất cao – đó chính là x4.

Để thấy Trang Phục Kỳ Bí, các bạn chỉ cần đơn giản truy cập vào Cửa Hàng và ấn Trang Phục. Chỉ với 79 RP, các bạn sẽ nhận ngay một trang phục ngẫu nhiên mà bạn chưa sở hữu trong Cửa Hàng. Đồng thời, hãy nhớ rằng tỉ lệ ra trang phục Huyền Thoại từ Hộp Trang Phục Kỳ Bí đang được x4 nhé!

Nicky
Manner Maketh Man
Mở lại Trang Phục Kỳ Bí – x4 tỉ lệ ra trang phục Huyền Thoại từ 24/06 đến hết 28/06
Đánh giá bài viết này!!!