Mở bán Gói Đa Sắc trang phục Cá Tháng Tư từ 29/03 đến hết 03/04

1424

Từ 29/03 đến hết 03/04, sẽ có 2 gói Đa Sắc của những trang phục Cá Tháng Tư năm trước được mở bán trong Cửa Hàng để các bạn có thể sở hữu!

Ngoài ra, các trang phục Đa Sắc của Sivir Pizza và Gà-lio cũng sẽ được mở lại trong khoảng thời gian này.

Chi tiết:

Gói Đa Sắc Renekton Đồ Chơi
254 RP
Tướng Renekton Trang phục Renekton Đồ Chơi
Renekton_Renektoy_Amethyst.png - 74.23 kb Renekton_Renektoy_Aquamarine.png - 76.99 kb Renekton_Renektoy_Catseye.png - 76.95 kb Renekton_Renektoy_Obsidian.png - 69.46 kb
Tử Tinh Lam Tinh Mắt Mèo Nham Tinh
Renekton_Renektoy_Pearl.png - 74.36 kb Renekton_Renektoy_Rose_Quartz.png - 76.92 kb Renekton_Renektoy_Tanzanite.png - 73.49 kb  
 Trân Châu Hồng Tinh  Tử Thạch   

 

Gói Đa Sắc Kog’Maw Cún Con
299 RP
Tướng Renekton Trang phục Renekton Đồ Chơi
KogMaw_PugMaw_Citrine.png - 76.33 kb KogMaw_PugMaw_Granite.png - 77.85 kb KogMaw_PugMaw_Meteorite.png - 72.37 kb KogMaw_PugMaw_Obsidian.png - 71.83 kb
Hoàng Tinh Hoa Cương Vẫn Thạch Nham Tinh
KogMaw_PugMaw_Pearl.png - 78.2 kb KogMaw_PugMaw_Rose_Quartz.png - 79.28 kb KogMaw_PugMaw_Sandstone.png - 75.28 kb KogMaw_PugMaw_Speckled.png - 76.12 kb
Trân Châu  Hồng Tinh   Sa Thạch Đốm 

 

Trang Phục Đa Sắc Sivir Pizza
20 RP/ màu
sivir pizza chroma.jpg - 103.98 kb
5 Đa Sắc:

Mắt Mèo – Lam Tinh – Tử Tinh

Hồng Tinh – Nham Tinh

 

Trang Phục Đa Sắc Gà-lio
20 RP/ màu
galio birdio chroma.jpg - 107.92 kb
6 Đa Sắc:

Hồng Ngọc – Lam Tinh – Mắt Mèo

Hoàng Tinh – Hồng Tinh – Vẫn Thạch

Meo meo
Ở dưới là comment đó ạ….
Mở bán Gói Đa Sắc trang phục Cá Tháng Tư từ 29/03 đến hết 03/04
Đánh giá bài viết này!!!