Mở bán Gói Báu Vật Huyết Nguyệt 2020 – Giảm giá kèm tặng phẩm giá trị từ 28/02 đến hết 05/03

1157

LOL_HuyetNguyet_GoiBauVatHuyetNguyet_800x450.jpg - 346.25 kb

Từ 28/02 đến hết 05/03, sẽ có 3 Gói Báu Vật Huyết Nguyệt 2020 kèm tặng phẩm rất hấp dẫn xuất hiện trong Cửa Hàng để các bạn sở hữu.

Chi tiết:

Gói Trăng Non

224 RP

BloodMoon2020_490pxver2.png - 187.94 kb
x2 Hộp Huyết Nguyệt 2020
280 RP -> 224 RP (20%)
Gói Trăng Khuyết

336 RP

BloodMoon2020_490pxver2.png - 187.94 kb
x3 Hộp Huyết Nguyệt 2020
420 RP -> 336 RP (20%)
TẶNG MIỄN PHÍ
x1 Rương & Chìa Tuyệt Phẩm
Gói Trăng Tròn

560 RP

BloodMoon2020_490pxver2.png - 187.94 kb BloodMoon2020_490pxver2.png - 187.94 kb
x5 Hộp Huyết Nguyệt 2020
700 RP -> 560 RP (20%)
TẶNG MIỄN PHÍ
x1 Hộp Huyết Nguyệt 2020

 

 

Khi mở Hộp Huyết Nguyệt 2020, bạn sẽ nhận được rất nhiều nội dung giá trị như hình dưới đây:

Lưu ý: Các gói Báu Vật này chỉ được mua 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian từ 28/02 đến hết 05/03.

6659 2       

Gosu.Katie
Hello, World!
Mở bán Gói Báu Vật Huyết Nguyệt 2020 – Giảm giá kèm tặng phẩm giá trị từ 28/02 đến hết 05/03
Đánh giá bài viết này!!!