Minecraft – 10 năm hành trình của Notch và của tôi

3

Bạn có còn nhớ ngôi nhà đầu tiên trong Minecraft của mình? Với Mọt, đó là một ngôi nhà giữa đồng hoang được xây bằng gỗ, đất và đá, cùng một bức tường đất cao 5 mét rào kín xung quanh, nhưng vì một lý do nào đó, quái vật

Bài viết Minecraft – 10 năm hành trình của Notch và của tôi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Minecraft – 10 năm hành trình của Notch và của tôi
Đánh giá bài viết này!!!