Mất hơn 1000 ngày thì cuối cùng CLG cũng đã lại có được chiến thắng trước TSM!

5

Cuối cùng với chiến thắng ở tuần 5 LCS mùa Hè 2019 vừa qua, Counter Logic Gaming (CLG) đã chấm dứt được mạch…THẤT BẠI kéo dài đến 1176 ngày trước đối thủ có thể nói là kỵ rơ của họ – Team Solomid (TSM). Và với chiến thắng quan trọng

Bài viết Mất hơn 1000 ngày thì cuối cùng CLG cũng đã lại có được chiến thắng trước TSM! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Mất hơn 1000 ngày thì cuối cùng CLG cũng đã lại có được chiến thắng trước TSM!
Đánh giá bài viết này!!!