LMHT: Vận xui của Team Flash và cuộc đầu tư “drama”

5

Với nhiều hảo thủ hàng đầu và một đội ngũ chủ đầu tư tầm cỡ, nhưng con đường của Team Flash khá cam go khi ngay mùa giải đầu tiên đã có “drama” cỡ bự rồi.

Bài viết LMHT: Vận xui của Team Flash và cuộc đầu tư “drama” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

LMHT: Vận xui của Team Flash và cuộc đầu tư “drama”
Đánh giá bài viết này!!!