LK vs DBL: Trừng phạt hay bị trừng phạt? [Tâm điểm VCS Hè 2019][02.08.2019]

534

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
LK vs DBL: Trừng phạt hay bị trừng phạt? [Tâm điểm VCS Hè 2019][02.08.2019]
Đánh giá bài viết này!!!