LCK 2020 mùa Xuân: APK thăng hạng, HLE trụ hạng còn JAG xuống hạng!

6

Trong cuộc chiến cực kì cam go giữa việc trụ hạng và xuống hạng tại LCK, cuối cùng Hanwha Life Esports (HLE) đã sống sót thành công, còn Jin Air Green Wings (JAG) thì không. Cùng với HLE, APK Prince là đội đã giành quyền thăng hạng LCK mùa Xuân 2020. Ngôi sao

Bài viết LCK 2020 mùa Xuân: APK thăng hạng, HLE trụ hạng còn JAG xuống hạng! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

LCK 2020 mùa Xuân: APK thăng hạng, HLE trụ hạng còn JAG xuống hạng!
Đánh giá bài viết này!!!