KOFF, từ game thủ “vô danh”, khoác trên mình sứ mệnh mang vinh quang về cho Việt Nam tại Chung Kết Thế Giới.

3

Trẻ nhất mới chỉ vừa bước sang tuổi 17, bạn bè họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, còn họ, đã khoác trên mình màu cờ sắc áo bởi họ chính là King Of Free Fire – Đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Chung Kết Thế

Bài viết KOFF, từ game thủ “vô danh”, khoác trên mình sứ mệnh mang vinh quang về cho Việt Nam tại Chung Kết Thế Giới. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

KOFF, từ game thủ “vô danh”, khoác trên mình sứ mệnh mang vinh quang về cho Việt Nam tại Chung Kết Thế Giới.
Đánh giá bài viết này!!!