Kỉ niệm 2000 điểm hạ gục của Faker tại LCK

445

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Kỉ niệm 2000 điểm hạ gục của Faker tại LCK
Đánh giá bài viết này!!!