Khi tôi chơi game lịch sử và nỗi niềm “tự nhục”

5

Nói câu hơi bị nhục là số tư liệu mà tôi học được khi chơi các game lịch sử, có lẽ nhẽ đâu còn nhiều hơn là thời gian mài ass ở nhà mà mở sách ra đọc nữa.

Bài viết Khi tôi chơi game lịch sử và nỗi niềm “tự nhục” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Khi tôi chơi game lịch sử và nỗi niềm “tự nhục”
Đánh giá bài viết này!!!