Khi thánh Yasuo đứng chọc cả ngày cũng không tìm thấy Teemo

445

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Khi thánh Yasuo đứng chọc cả ngày cũng không tìm thấy Teemo
Đánh giá bài viết này!!!