Khi R của Ahri có khả năng hất tung của R Poppy

356

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Khi R của Ahri có khả năng hất tung của R Poppy
Đánh giá bài viết này!!!