Khi đầu hàng mà vẫn giành được chiến thắng

623

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Khi đầu hàng mà vẫn giành được chiến thắng
Đánh giá bài viết này!!!