Kayn vs Kayn và Pentakill cho ai chiến thắng (Kayn vs Kayn and winner take Pentakill)

7654

Đăng bởi Game2T

Kayn vs Kayn và Pentakill cho ai chiến thắng (Kayn vs Kayn and winner take Pentakill)
Đánh giá bài viết này!!!