JX1 Huyền Thoại Võ Lâm tung cosplay “đốn tim” trước thềm ra mắt

15

Vào những năm 2005, Võ Lâm gần như là thanh xuân của hầu hết game thủ gạo cội 8x9x thời bấy giờ. Những trận Tống Liêu kinh điển, các sắc áo màu skill quen thuộc của Nga My, Thiếu Lâm, Minh Giáo, Võ Đang, Ngũ Độc,… gần như im đậm

Bài viết JX1 Huyền Thoại Võ Lâm tung cosplay “đốn tim” trước thềm ra mắt đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

JX1 Huyền Thoại Võ Lâm tung cosplay “đốn tim” trước thềm ra mắt
Đánh giá bài viết này!!!