Hòa cùng không khí Tết Nguyên Đán với bộ ảnh cosplay Vayne Tất Niên 2019

1691

IMG_6254

IMG_6255

IMG_6256

IMG_6257

IMG_6258

IMG_6259

IMG_6260

IMG_6261

IMG_6262

IMG_6263

IMG_6264

IMG_6265

IMG_6266

Cosplayer: 云深不知兔w

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?