Highlights TS vs EVS [Ván 2][VCS 2020 Mùa Hè][Playoffs Round 2][30.08.2020]

712

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Highlights TS vs EVS [Ván 2][VCS 2020 Mùa Hè][Playoffs Round 2][30.08.2020]
Đánh giá bài viết này!!!