Hè không biết du lịch ở đâu, hãy vào Nhất Kiếm Giang Hồ xem gợi ý nhé!

3

Hết “dụ” game thủ bày tỏ tâm tư tình cảm qua Blog Radio, giờ lại còn muốn biết người ta đang đi đâu chơi gì,… Nhất Kiếm Giang Hồ quả là biết cách quan tâm đời sống của các con dân. Cụ thể, nhà phát hành Funtap đang phát động

Bài viết Hè không biết du lịch ở đâu, hãy vào Nhất Kiếm Giang Hồ xem gợi ý nhé! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Hè không biết du lịch ở đâu, hãy vào Nhất Kiếm Giang Hồ xem gợi ý nhé!
Đánh giá bài viết này!!!