Girl Friend Simulator – Bí kíp tán gái “đồ Tàu” giá bốn chục ngàn, bao vỡ mồm!

11

Girl Friend Simulator sẽ không “giải ngu” cho bạn trong khoản cưa cẩm gái gú mà sẽ giúp bạn nhận ra mình ngu như thế nào khi bỏ bốn chục ngàn (chính xác là 42.000đ giá khuyến mãi, giá nguyên là 70.000đ) mua một con game giống một cái tool

Bài viết Girl Friend Simulator – Bí kíp tán gái “đồ Tàu” giá bốn chục ngàn, bao vỡ mồm! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Girl Friend Simulator – Bí kíp tán gái “đồ Tàu” giá bốn chục ngàn, bao vỡ mồm!
Đánh giá bài viết này!!!