Gamota rục rịch chào tháng 7 với Hiên Viên Mobile

9

Tiếp nối Giang Hồ Ngoại Truyện Mobile đang rất được yêu thích, Gamota tiếp tục phát huy thế mạnh với Hiên Viên Mobile, một tựa game mới đi theo thể loại tu tiên huyễn hoặc kèm theo thông điệp hùng hồn: Nhất Thống Cửu Châu. Cốt truyện trong Hiên Viên

Bài viết Gamota rục rịch chào tháng 7 với Hiên Viên Mobile đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Gamota rục rịch chào tháng 7 với Hiên Viên Mobile
Đánh giá bài viết này!!!