Game Rogue-like thể loại chơi cày cuốc nhưng hấp dẫn một cách kỳ lạ – P.1

6

Là một thể loại game với lối chơi độc đáo với việc nhân vật chết luôn sau mỗi lần thất bại, nhưng bạn có biết cụm từ Rogue-like đã có từ rất lâu rồi không.

Bài viết Game Rogue-like thể loại chơi cày cuốc nhưng hấp dẫn một cách kỳ lạ – P.1 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Game Rogue-like thể loại chơi cày cuốc nhưng hấp dẫn một cách kỳ lạ – P.1
Đánh giá bài viết này!!!