Game phán xét phát đạn của bạn trúng hay hụt bằng cách nào? – P.3: Hybrid

5

Trong các bài viết trước của Mọt về Hitscan và Projectile Ballistic, hẳn bạn đã rõ ưu và nhược điểm của hai phương thức tính đường đạn hiện đang được sử dụng trong ngành công nghiệp game. Nếu như Hitscan không đòi hỏi cao về cấu hình máy, thuận tiện

Bài viết Game phán xét phát đạn của bạn trúng hay hụt bằng cách nào? – P.3: Hybrid đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Game phán xét phát đạn của bạn trúng hay hụt bằng cách nào? – P.3: Hybrid
Đánh giá bài viết này!!!